Commerciële vaardigheden

Professioneel klantgesprek

In deze training leer je structuur aanbrengen in adviesgesprekken. Je leert hoe je bezwaren kunt gebruiken om je klant beter te leren kennen en je uiteindelijke advies nog beter op de klantsituatie kunt afstemmen. Na de training ben je beter in staat de argumenten van je klant te doorgronden, zodat het advies recht doet aan zijn specifieke situatie en profiel.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Communicatie

Welke factoren kunnen een juiste communicatie in de weg staan? Hoe ga je doelmatiger om met je eigen tijd én die van je klanten?

Aansluiting vinden en vertrouwen opbouwen

Achtergronden van het menselijke doen en laten: vertrouwen opbouwen, gespreksevenwicht hanteren, continuïteit in de relatie brengen, verschillende type mensen herkennen en op de juiste manier benaderen.

Gesprekstechnieken

Actief luisteren, opbouwen van het gesprek en het gebruiken van de juiste vraagtechniek.

Behoefte en probleem analyse

Behoefte- en probleemanalyse doorvoeren met behulp van vraag- en interviewtechnieken; verkrijgen van "diepte en aansluiting" in een gesprek. Hanteren van de helikopterview. Niet als verkoper maar als partner gezien worden zodat je een gezonde basis gecreëerd om zaken te kunnen (blijven) doen.