Over Vitamine A

De A in Vitamine A staat voor aandacht

Vitamine Aandacht dus. Het uitgangspunt is dat alles dat je aandacht geeft groeit.

Die ruimte in prestatie verbetering komt naar voren bij een focus op resultaat. Dat betekent dat bij het vaststellen van een doel, de prestaties significant toenemen. Door vervolgens instrumenten en hulpmiddelen aan te reiken kunnen mensen die verbetering ook daadwerkelijk in de praktijk realiseren.

Aandacht krijgen van Vitamine A betekent voor u:

  • We maken gebruik van de krachten en de talenten in organisaties
  • Er moeten heldere doelen zijn gekoppeld aan een visie
  • We streven naar verbinding tussen persoonlijke doelen en organisatie belang
  • De deelnemer wordt gestimuleerd te werken vanuit eigen invloed
  • Respect vormt de basis voor een actieve en confronterende aanpak
  • Borging van de resultaten ligt in een actieve begeleiding over langere tijd
  • linkedin
  • facebook
  • twitter
  • youtube